Blog de la Biblioteca d'Economia i Empresa

CRAI de la Universitat de Barcelona

Archive for the ‘Memòries’ Category

El primer bibliotecari d’Empresarials

Posted by la Biblioteca a dilluns, 7 Juny 2010


Memòria 1916-1917El seu nom era D. Maximiliano A. Alarcón Santón. Aquest catedràtic d’Àrab vulgar és el primer bibliotecari d’Empresarials de què tenim constància, tal i com figura a la Memoria: correspondiente al curso de 1916 a 1917  de la Escuela Especial de Intendentes Mercantiles de Barcelona. Barcelona: Impr. de Pedro Ortega, 1918.

El Dr. Alarcón compaginava la seva tasca de professor amb la de bibliotecari, amb el suport d’un ajudant de biblioteca, D. Juan Oller Vallés, nomenat aquell mateix curs.

Segons la Memoria, durant el curs de 1916-1917 es van ingressar a la Biblioteca de la Escuela 225 obres, entre les quals trobem els vols. 32, 33, 34 i 35 de l’Enciclopèdia Espasa, i 40 revistes i altres publicacions.

Entre les despeses consignades a “Demás gastos a justificar”  hi trobem la compra per a la Biblioteca d’una “Chouwersky”, una estufa de llenya, també coneguda com “Chubesky”.

El total de despeses de “Suscripciones y bibliotecas” ascendia a 454,66 Ptes.

El nombre d’inscripcions d’alumnes va ser de 2.576, de les quals 966 corresponien a l’ensenyament oficial i 1.610 al no oficial.

Aquest document forma part del fons de reserva de la Biblioteca d’Empresarials, i el trobareu al Catàleg de la UB. Vegeu-ne una mostra.

Posted in Biblioteca d'Empresarials, Facultat d'Economia i Empresa, Història, Memòries, UB | Etiquetat: , , , | Leave a Comment »

Cent anys donant suport a la formació empresarial

Posted by la Biblioteca a Dimarts, 29 Abril 2008


Portada Memòria 1910El Bloc es fa ressò d’un document on apareix, per primera vegada, informació sobre els orígens de la Biblioteca d’Empresarials.

Es tracta de la Memoria de la Escuela Superior de Administración Mercantil correspondiente al Curso de 1910 a 1911. A la part final del document s’hi inclou un llistat de les obres ingressades a la Biblioteca per al curs 1911-1912. Destaquen: Escritos de D. Manuel Durán y Bas, la Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, El Criterio de D. Jaime Balmes, Sangre Nueva de Federico Rahola, Obras de D. Juan Güell y Ferrer, entre d’altres.

També es fa referència al moblament de la Biblioteca “…se ha adquirido el mobiliario completo para una cátedra y la instalación de la biblioteca, dejando esta última dependencia en forma decorosa para que puedan concurrir a ella, no sólo los alumnos, sino todas aquellas personas a quienes pueda interesar la consulta de obras que la componen”.

Fent al·lusió al moviment econòmic durant el curs de 1910 a 1911, es relaciona la despesa destinada a la “biblioteca y subscripciones”, dins de l’apartat “Consignación para material”, que correspon a un import de 245,50 pessetes.

La Memòria detalla el nombre d’alumnes matriculats a ensenyaments oficials (147) i a ensenyaments no oficials (348).

Aquest document forma part del fons de reserva de la Biblioteca d’Empresarials, i el trobareu al Catàleg de la UB. Vegeu-ne una mostra.

Posted in Escola Universitària d'Estudis Empresarials, Història, Memòries, UB | 2 Comments »

 
%d bloggers like this: